कथा

This category contains 4 posts

इंदूरी साडीचे प्रकरण


बळंवत काहीशा अस्वस्थ मनाने समोरच्या कागदाकडे बघत होता. खरे तर एव्हांना राहिलेल्या दोन-पाच नोंदी पूर्ण करून, मागच्या महिन्यात साजर्‍या झालेल्या गणेशोत्सवात, श्रींच्या मूर्तीसमोर आपली कला प्रस्त्तुत करणार्‍या कलाकारांना दिलेली बिदागी आणि कपडेलत्ते यासाठी एकूण किती रक्कम खर्ची पडली याचा आकडा व कागदपत्रांचा रुमाल मुजुमदारांकडे त्याने त्वरेने देणे अत्यावश्यक होते. त्याने दिलेल्या या आकड्याशिवाय, गणेशोत्सवाचा ताळेबंद … Continue reading

वाचकांचा प्रतिसाद

 पुणे 1790-95 — अक्ष… च्यावर  पुणे 1790-95
aroundindiaghansham च्यावर  पुणे 1790-95
chandrashekhara च्यावर  पुणे 1790-95
मिलींद कोलटकर च्यावर  पुणे 1790-95

जुने लेख शोधा

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 392 other followers

MyFreeCopyright.com Registered & Protected

माझे नवीन इ-पुस्तक

एका साम्राज्याच्या शोधात

Advertisements