कथा

This category contains 4 posts

कैफियतनामा


(पुणे शहरात अलीकडे री-डेव्हलपमेंटच्या नावाखाली जुने वाडे इमारती वगैरे पाडून तेथे नवीन इमारती उभारल्या जाण्याचे कार्य जोरात चालू आहे. अशाच एका पाडल्या जाणार्‍या वाड्यातील जुन्या सामानात एक कागदपत्रांचा रुमाल सापडला. या कागदपत्रांत असलेला हा एक कैफियतनामा.) ——– मेहेरबान कोतवाल साहेब पुणे शहर कैफियत बेइसम नारायण बापूजी पिंगळे राहणार तांबट गल्लीबाजूस, कसबा, पुणे. सुरूसन सतराशे एकुणसाठ … Continue reading

इंदूरी साडीचे प्रकरण


बळंवत काहीशा अस्वस्थ मनाने समोरच्या कागदाकडे बघत होता. खरे तर एव्हांना राहिलेल्या दोन-पाच नोंदी पूर्ण करून, मागच्या महिन्यात साजर्‍या झालेल्या गणेशोत्सवात, श्रींच्या मूर्तीसमोर आपली कला प्रस्त्तुत करणार्‍या कलाकारांना दिलेली बिदागी आणि कपडेलत्ते यासाठी एकूण किती रक्कम खर्ची पडली याचा आकडा व कागदपत्रांचा रुमाल मुजुमदारांकडे त्याने त्वरेने देणे अत्यावश्यक होते. त्याने दिलेल्या या आकड्याशिवाय, गणेशोत्सवाचा ताळेबंद … Continue reading

जुने लेख शोधा

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 387 other followers

MyFreeCopyright.com Registered & Protected

माझे नवीन इ-पुस्तक

एका साम्राज्याच्या शोधात

Advertisements